عکسی از مراسم ختم تختی که سانسور شد

عکس قدیمی از ساواک و تختی

عکس قدیمی از ساواک و تختی

عکسی از مراسم ختم غلامرضا تختی که ساواک آن را سانسور کرد.