عکسی از مهراوه شریفی نیا در کودکی

عکسی جالب از کودکی خانم مهراوه شریفی نیا را مشاهده می نمایید.

مهراوه شریفی نیا