عکسی دیده نشده از مسعود ده نمکی در جبهه

عکس یادگاری از مسعود ده نمکی کارگردان سینما در جبهه (نفر اول سمت راست تصویر تسبیح به دست)