عکسی قدیمی از حرم حضرت شاهچراغ (ع)

حرم حضرت شاهچراغ شیراز

حرم حضرت شاهچراغ شیراز