عکس‌هایی کمیاب از رئیس جمهوری آیت الله خامنه ای دهه ۶۰جمعی از پاسداران در دیدار با آیت الله خامنه‌ای در نهاد ریاست جمهوری


 معمر قذافی – فیدل کاسترو – آیت الله خامنه‌ای


 حضور آیت الله خامنه‌ای در هشتمین اجلاس عدم تعهد در هراره – ١٣۶۵


 سرهنگ قذافی – آیت الله خامنه‌ای – ١٣۶٣


 رئیس جمهور بورکینافاسو – آیت الله خامنه‌ای – ١٣۶۵


 آیت الله سید روح‌الله خاتمی – آیت الله منتظری – آیت الله خامنه‌ای


 آیت الله خامنه‌ای در جمع هیئت دولت – مهر ١٣۶۴


 آیت الله خامنه‌ای (رئیس جمهور) حجت الاسلام سید محمد خاتمی (وزیر ارشاد)