عکس: اجتماع بچه پولدارهای مشهد

اجتماع خودروهای لوکس و گرانقیمت در یکی از خیابان‌‌های مشهد

عکس: اجتماع بچه پولدارهای مشهد