عکس/ احمدی نژاد در دوران دانشجویی

احمدی نژاد در دوره دانشجویی

 

احمدی نژاد در زمان استانداری