عکس از یک عروس و داماد در زمان قاجار

عروس و داماد قجری

عروس و داماد قجری