عکس: افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی

افشین قطبی پس از تمرین شیمیزو اس‌پالس، به کودکان ژاپنی که طرفدار این تیم هستند امضا می‌دهد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰