عکس: بازیکنان پرسپولیس با مشت به جان هم افتادند!

مشخص نیست این تمرین در تمرینات بازی پرسپولیس و ملوان به چه علت است؟