عکس بهروز وثوقی در حال بوسیدن آلن دلون

بهروز وثوقی و آلن دلون