عکس/ تبلیغ جالب و متفاوت کمربند ایمنی


۱۶ اسفند ۱۳۸۸

یک تبلیغ در رابطه با بستن کمربند در آلمان که به شهروندان یادآوری می‌کند که اگر آن نوار مورب را بر روی بدن خود استفاده نکنند، ممکن است بازماندگان‌شان مجبور شوند که آن را در کنار عکس‌شان به کار برند.