عکس جالب از سید حسن خمینی

http://www.jamaran.ir/fa/Files/GalleryImage/2010/IMG_7260.jpg

۰۸ شهریور ۱۳۸۹

یک نظر برای "عکس جالب از سید حسن خمینی" ارسال شده
 1. صفا گفت:

  این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی
  وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی …
  من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
  این قصه اگر گویم باچنگ و رباب اولی…
  چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی
  رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی