عکس حشره هایی از جنس فنر و چرخ دنده

هنرمندی انگلیسی با الهام از بدن حشره ای مرده در حیات پشتی خانه اش تصمیم گرفت از قطعات ساعتهای مچی فرسوده و بدن حشرات مرده برای ساخت حشراتی ترکیبی یا سایبورگ که مانند ساعت عمل می کنند، استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، “مایک لیبی” با استفاده از قطعات ساعتهای قدیمی و قطعات الکترونیکی، گونه ای جدید از حشرات سایبورگ را خلق کرده است، مجموعه ساعتها و ماشینهای حشره ای وی شامل سوسکها، پروانه ها، سنجاقکها، ملخها و حتی یک خرچنگ ترسناک است.

وی با الهام از بدن سوسک مرده ای که در حیات پشتی خانه اش پیدا کرده بود، تصمیم گرفت با ترکیب بدن حشرات با قطعات ساعت آنها را به ماشینهای مکانیکی تبدیل کند.

وی با استفاده از انواع مختلف حشرات توانست گونه های متعدد و جدید و رنگارنگی را خلق کند که برخی از آنها عملکردی مانند ساعت دارند. وی حشرات مورد نیاز خود را از یک دلال علمی که برای تحقیقات علمی گونه های مختلفی از حشرات را جمع آوری می کند، تهیه کرده است.

این حشرات از مناطقی مانند برزیل، آفریقا، چین و گینه نو جمع آوری شده اند. قیمت هر یک از این آثار که ترکیبی از مجسمه، حشره و ساعت هستند دو هزار دلار اعلام شده است:

گونه ای مگس به همراه چرخ دنده های ساعت

خرچنگ و چرخ دنده های زنگ زده

عقربه های دقیقه و ثانیه شمار به جای شاخکهای پروانه

جیرجیرکی با اندامهای مسی

ترکیبی از عنکبوت و فنر و چرخ دنده های ساعت جیبی

سوسکی با دست و پا و بالهای طبیعی با شکمی مملو از قطعات ساعت

سنجاقک و قطب نما

عقرب سیاه با مفاصلی از قطعات ساعت، بدن این عقرب به اندازه ای سالم است که دچار هراس بازدیدکنندگان خواهد شد

۱۳۹۰/۰۵/۰۸