عکس/ دختر و پسر مرجانه گلچین

بازیگر مشهور تلویزیون به همراه فرزندانش.
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1393/1/10/103063_978.jpg