عکس خانوادگی رفسنجانی در کنار رهبر کره شمالی

آیت الله هاشمی به همراه خانواده خود در جریان سفر به کره شمالی در کنار ” کیم ایل سونگ ” رهبر وقت کره و پدر بزرگ رهبر فعلی این کشور ایستاده است (سال ۱۳۶۰)

عکس خانوادگی هاشمی در کنار رهبر کره شمالی