عکس رهبری دردست کشتی‌گیر آمریکایی

مشرق: تصویر زیر متعلق به مسابقات جهانی ۱۹۹۸ تهران است، کشتی گیر آمریکایی در فینال مقابل عباس جدیدی شکست خورد و هنگام ایستادن در مکان دوم سکوی قهرمانی عکس رهبری را در دست گرفت.