عکس روح الله داداشی و بهداد سلیمی کنار هم

بهداد سلیمی در صفحه شخصی اش در یکی از سایت های اجتماعی عکسی از روح الله داداشی را قرار داده است. بهداد سلیمی قویترین مرد جهان در رشته وزنه برداری در آستانه سالگرد مرگ روح الله داداشی قویترین مرد جهان در رشته پرورش اندام،عکسی از این ورزشکار را در صفحه شخصی اش روی یکی از سایت های اجتماعی قرار دادا است.او در شرح این عکس نوشته است: من و روح الله داداشی.

عکس قوی ترین مرد جهان در رقابت های قویترین مردان و قوی ترین مرد جهان در وزنه برداری

روح الله داداشی و بهداد سلیمی