عکس/ سلاخ خانه خزندگان

خیلی ها مایلند برای خرید کیف و کفش درجه یک، مبالغ گزافی را متحمل شوند.قیمت های نجومی که اغلب به قیمت جان حیوانات تمام می شود.