عکس: شاه و فرح در حرم امام رضا

تاریخ ایرانی: محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا به همراه امیرعباس هویدا و مقامات دولتی در حرم امام رضا در مشهد – ۱۱ خرداد ۱۳۵۷ / عکس: Corbis
شاه و فرح در حرم امام رضا