عکس: شعار انتخاباتی فوق العاده عجیب یک افغان

در آستانه انتخابات آتی افغانستان، شعارهای انتخاباتی کاندیداها رنگ و بوی اغراق آمیز و عجیبی به خود گرفته است!

شعار انتخاباتی یک کاندیدای افغان