عکس شهید شیرودی دقایقی بعد ازشهادت

در عکس زیر پیکر خلبان دلیر هوانیروز علی اکبر شیرودی را دقایقی بعد از شهادت مشاهده می کنید:

 خلبان شیرودی دقایقی بعد ازشهادت