عکس/ شگرد احمدی نژاد برای دست ندادن با زن ها

احمدی نژاد در سفر به بولیوی و هنگامی که یک زن می خواهد با او دست بدهد.

 

دست ندادن احمدی نژاد با زن خارجی