عکس قدیمی از عروسی دکتر شریعتی

 

دکتر علی شریعتی متولد ۱۳۱۲ در روستای مزینان از حوالی شهرستان سبزوار است و اجداد او همه از عالمان دین بوده اند.

پدر پدر بزرگ علی، ملاقربانعلی، معروف به آخوند حکیم، مردی فیلسوف و فقیه بود که در مدارس قدیم بخارا و مشهد و سبزوار تحصیل کرده و از شاگردان برگزیده حکیم اسرار (حاج ملاهادی سبزواری) محسوب می شد.

پدرش استاد محمد تقی شریعتی (موسس کانون حقایق اسلامی که هدف آن «تجدید حیات اسلام و مسلمین» بود) ومادرش زهرا امینی زنی روستایی متواضع و حساس بود.