عکس قدیمی از یک عروسی قدیمی در شیراز

عروسی قدیمی شیراز

عکس قدیمی از کاروان حامل عروس در یکی از خیابانهای شیراز

عروسی قدیمی شیراز

 

منبع: جوان وتاریخ