عکس/ ماشین سگ شویی در ژاپن

ماشین سگ شویی در توکیوی ژاپن . این ماشین به مدت نیم ساعت با شامپو و به طور کامل سگ را می شوید و سپس دستگاه خودکار ” سه شوار ” آن سگ را خشک کرده و تحویل صاحبش می دهد. قیمت استفاده از خدمات این دستگاه حدود ۱۴ هزار تومان است.