عکس/ محمدرضا گلزار در مدینهالنبی

فارس سینما: به گزارش خبرهای دریافتی, محمدرضا گلزار بازیگر محبوب سینمای کشور ایران عازم سفر حج شد و اولین تصویر از او در مدینهالنبی دریافت شد.

اولین تصویر از این بازیگر در مدینهالنبی دریافت شده است و البته در خبرهای دریافت شده چند بازیگر مطرح دیگر نیز به سفر حج اعزام شده اند که به دلیل اینکه هنوز تصویری از آنها از مدینه یا مکه دریافت نشده است نام آنها ذکر نخواهد شد.

یک نظر برای "عکس/ محمدرضا گلزار در مدینهالنبی" ارسال شده