عکس :مردی که هواپیما را خورد!


میشل لوتیتوی فرانسوی که یک سوپر استار است،معروف است به همه چیز خواری،او می تواند شیشه،فلز ،لاستیک،دوچرخه،تلویزیون و غیره را به خورد.او از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ مشغول خوردن یک هواپیما بود.

گروه ترجمه پارسینه/منبع شینهوا