عکس: ناصرحجازی، ۳۰ سال پیش در حال بازی در یک فیلم سینمایی!