عکس: ناکازاکی بعد از بمب اتمی و ناکازاکی بعد ازسونامی

ناکازاکی ۱۹۴۵- بعد از اصابت بمب اتمی(سازه ای در هر دو تصویر وجود که بعد از حادثه سالم مانده است)
FunSara.Com | فان سرا دات کام
ناکازاکی ۲۰۱۱- بعد از زلزله و سونامی

FunSara.Com | فان سرا دات کام