عکس/ نصب دوش در خیابان‌های عراق

اخبار رسیده از عراق حاکی از آن است که در طرحی جدید و ابتکاری تعداد زیاد دوش در خیابان های شهرهای مختلف این کشور نصب شده تا روزه داران در هوای گرم عراق، خود را خنک کنند.

۱۹ مرداد ۱۳۹۰