عکس: نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!

برترین ‌ها: هنرمند «دینو تومیک» با به کار گیری ماده ای که در همه خانه ‌ها یافت می‌ شود نقاشی ‌های دقیق و زیبایی می‌ کشد. او یک سرنگ پلاستیکی را پر از نمک می‌ کند سپس روی دست ‌ها و زانوهایش خم می‌ شود و روی یک کاغذ بزرگ سیاه تصویر مورد نظرش را نقاشی می‌ کند.

او با تنوع در میزان نمکی که اعمال می‌ کند، بین نقاط روشن و تاریک آثار هنری اش تعادل برقرار کرده و حس واقع گرایی به آن می‌ دهد. توجه هنرمند به جزئیات و مهارتش در کنترل این ماده واقعا شاهکار است. بعد از اینکه کشیدن نقاشی تمام شد با به کار گیری نرم افزار دستکاری عکس، همه رنگ ‌ها را معکوس می‌ کند، یعنی جای سیاه و سفید را عوض می‌ کند. نتیجه کار واقعا دیدنیست!

نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!
نقاشی ‌های حیرت انگیز با نمک!