عکس هاى جنجالى در مجلس سناى آمریکا

یک سناتور امریکائى فاش کرد : رئیس جمهور امریکا و معاون وى با استفاده از تصاویر جعلى پیش از حمله به عراق، چراغ سبز تهاجم به این کشور را از سنا ى امریکادریافت کردند .

به گزارش خبرگزارى آریا، پاول کانجورسکی، سناتور جمهورى خواه آمریکا فاش کرد : لحظاتى پیش از آنکه کنگره آمریکا رأى حمله به عراق را صادر کند، چند تن از مقامات عالى رتبه سازمان جاسوسى امریکا و دیک چنى چند تصویر نمایش دادند و مدعى شدند :این تصاویر هواپیماهاى بدون سرنشین عراقى با قابلیت حمل سلاح‌ها‌ى اتمی، بیولوژیکى و شیمیایى تا هزاران مایل است .


کانجورسکى افزود: به من و پنج نفر دیگر از سناتورها در اتاقى گفته شد عراقى‌ها‌ مى‌توانند این هواپیماها را درون هواپیماهاى بارى قرار داده و به سمت آمریکا بفرستند.


وى افزود : تا پیش از دیدن عکس‌ها‌ فکر نمى‏کردم که عراق تهدیدى محسوب شود اما در جلسه دوم همه چیز تغییر کرد و بعد از ترک جلسه با اشتیاق , نظر مثبت خود مبنى بر حمله به عراق را اعلام کردم.


کانجورسکى مى‌گوید: بعد از گذشت چند سال متوجه شدم این تصاویر کاملاً ساختگى بوده اند و چند عکاس سازمان جاسوسى امریکا در صحرایى در جنوب غربى آمریکا این عکس هارا گرفته اند و داستان هواپیماهاى بدون سرنشین در عراق نیز کذب محض بوده است.


جدیدترین نظرسنجى‌ در آمریکا نشان مى دهد بیشتر مردم این کشور نیز از مسایل سیاسى امریکا و جهان بى خبرند .