عکس هایی از زیبا ترین دختر کشور ایتالیا سال ۲

عکس هایی از زیبا ترین دختر کشور ایتالیا سال ۲۰۱۲

 

تانیا بامباچی در رقابتهای دختر شایسته ایتالیا به رتبه نخست دست یافت و عنوان دختر شایسته ایتالیادر سال ۲۰۱۲ را از آن خود کرد.

تانیا بامباچی ۲۱ ساله و دارای قدی معادل ۱٫۸۰ متر است. وی در رقابت های سال قبل دختر شایسته ایتالیا جزء فینالیستهای این رقابت ها بود.