عکس های تازه کاوشگر «افق های نو» از مشتری


images/20070502/Jupiter.jpg جام جم آنلاین: کاوشگر «افق های نو» (New Horizons) تصاویر خیره کننده ای ازسیاره مشتری و قمر های آن که در جریان عبور اخیر این کاوشگراز کنار این سیاره تهیه شده اند را به زمین ارسال کرده است.
به گزارش شبکه BBC ، این تصاویر نشان دهنده فوران های عظیم آتشفشانی در سطح یکی از اقمار مشتری به نام (Io) و همچنین نخستین عکس با نمای بزرگ از توفان سرخ تازه شکل گرفته در جو مشتری است.
کاوشگر «افق های نو» (New Horizons) اخیرا از فاصله ۳.۲ میلیون کیلومتری مشتری گذشت تا با استفاده از قوه گرانش آن در سفر به سوی هدف نهایی خود یعنی پلوتون شتاب گیرد. «افق های نو» سریع ترین کاوشگری است که تاکنون به فضا پرتاب شده است.

الن استرن، از بخش ماموریت های علمی ناسا و دانشمند اصلی این ماموریت گفت: ما در جریان این عبور مجموعه ای خیلی متنوع و غنی از داده ها را جمع آوری کردیم.
دکتر استرن و همکارانش در یک کنفرانس خبری برای بحث درباره این تصاویر در ستاد ناسا در شهر واشنگتن دی سی صحبت می کردند.
کاوشگر «افق های نو» هنگام عبور از مجاورت مشتری نخستین تصاویر با نمای نزدیک از لکه سرخ کوچک که توفانی به قطر زمین در اتمسفر مشتری است را تهیه و ارسال کرده است.
این لکه حاصل آمیزش سه توفان کوچکتر در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ است. برادر بزرگ آن که توفانی غول آسا به نام لکه سرخ بزرگ است اکنون دستکم ۳۰۰ سال است که در جو مشتری شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
هل ویور از دانشمندان این پروژه با اشاره به عکس تازه از لکه سرخ کوچک گفت: این عکس یادآورتابلوی نقاشی «شب پرستاره» ون گوگ است. اما این اصل است، نه تخیل. کاوشگر ناسا همچنین عکس هایی از بزرگترین قمرهای مشتری شامل (Io، Europa، Ganymede وCallisto) برداشته است.
خوشبختانه کاوشگر درست در زمان فورانی عظیم در(Io) به آنجا رسید. (Io) احتمالا فعالترین جسم منظومه شمسی از نظر زمین شناسی است.

داده های فضاپیمای گالیله که در سال ۱۹۹۵ به مشتری رسید حاکی از آن بود که آتشفشان های (Io) بسیار داغ تر از همنوعان زمینی خود هستند ، نظریه ای که دانشمندان «افق های نو» قصد بررسی آن را دارند.

زمانی که «افق های نو» در ماه فوریه از مجاورت مشتری گذشت، آتشفشان (Tvashtar) قمر(Io) درحال فوران غبار تا ارتفاع ۳۲۰ کیلومتری از سطح قمر بود. دود قارچ مانند آتشفشان چنان اوج گرفته بود که از دید کاوشگر در تضاد با آسمان تیره قابل رویت بود.
جان اسپنسر از دانشمندان ماموریت در موسسه پژوهشی جنوب غرب در شهر بولدر آمریکا گفت: فضاپیمای گالیله برای شش سال دور مشتری می گشت و در آن مدت از(Io) عکس می گرفت اما هرگز چنین توده دودی را مشاهده نکرد.
با مقایسه تازه ترین عکس های (Io) با تصاویر گالیله از این قمر، دانشمندان توانستند یک آتشفشان تاکنون ناشناخته را در ناحیه قطبی این قمر شناسایی کنند. آنها همچنین تعداد زیادی جریان گدازه ها و احتمالا آنچه نشانه های پیدایش یک آتشفشان تازه است را ردیابی کردند.
این کاوشگر همچنین توانست از شبکه های مدور فرورفتگی های سطح قمر یخی مشتری به نام (Europa)عکس هایی را تهیه کند.
این قمر یخی به شدت کنجکاوی سیاره شناسان را جلب می کند زیرا تصور می شود دارای اقیانوسی نسبتا گرم در زیر پوسته یخی باشد.
کاوشگر ۷۰۰ میلیون دلاری «افق های نو» در ماه ژانویه سال گذشته برای جمع آوری اطلاعات درباره پلوتون و اقمار آن پرتاب شد.

عبور از کنار مشتری لازم بود تا کاوشگر «افق های نو» بتواند سرعت خود را در جهت خلاف خورشید به اندازه ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش داده و به ۸۴ هزار کیلومتر در ساعت برساند.
این فرآیند چهار سال از زمان سفر به پلوتون می کاهد.