عکس های جالب از دوقلوهای ایرانی

 

در جشن دوقلو های ایرانی که دیروز به مناسب۲۲ اردیبهشت روز دوقلوها در فرهنگسرای پایداری برگزار شد شبیه ترین دوقلوهای ایرانی اتنخاب شدند.