عکس های قشنگ از افتتاحیه المپیک لندن ۲۰۱۲

عکس هایی شگفت انگیز از مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۱۲ لندن را مشاهده می کنید.

 

آتش بازی المپیک

جشن المپیک

 

مراسم المپیک

المپیک لندن

ورزشگاه المپیک

جشن افتتاحیه المپیک

مراسم افتتاحیه المپیک

المپیک لندن

جشن افتتاحیه المپیک

مراسم المپیک لندن

آتش بازی المپیک

افتتاحیه المپیک

جشن المپیک 2012

المپیک 2012 لندن

عروسک المپیک

مراسم 2012 المپیک

المپیک لندن

جشن افتتاحیه المپیک

مراسم جشن المپیک

بازگشایی المپیک