عکس های منتخب


 
images/20070823/Timorese.jpg
 
جام جم آنلاین: عکس هایی برای تغییر ذائقه از سایت گاردین
تی مور شرقی: خیاطی در داخل چادر برای تامین معاش خانواده در شهر «دیلی»
سان خوزه – کاستاریکا: اعتراض دانشجویان به قرارداد تجارت آزاد با امریکا


مکزیک: توفان دین درختی را روی خانه ای در مکزیک انداخت


اسپانیا: مهاجران غیرقانونی آفریقایی در ساحل جزایر قناری


جاماییکا: خانه ای که توفان دین آن را خراب کرد


ایالات متحده: باران و مه در نیویورک


کشمیر: پسران کشمیری از گرمای هوا به دریاچه دال پناه می برندمجارستان: منظره هوایی صدها غاز در مجارستان


ایالات متحده – مینه سوتا: توفان دین این خانه را در امریکا به روی خط آهن انتقال داد