عکس/ هدیه سید حسن نصرالله به احمدی نژاد


۲۴ مهر ۱۳۸۹