عکس: وزرای ارشاد پس ازانقلاب درکنارهم!

آتی نیوز: از چپ به راست: ناصر میناچی، عباس دوزدوزانی، عبدالمجید معادیخواه، سیدمحمد خاتمی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، عطاء‌الله مهاجرانی، احمد مسجد جامعی و محمدحسین صفار هرندی. عکسشان به عنوان وزرای دولت‌های پس از انقلاب در سالن جلسات حوزه وزارتی به دیوار چسبانده شده است. دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم و دهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انقلاب در کنار عکس آن ها دیده می شود.

۰۶ اسفند ۱۳۸۹