عکس: وقتی محمدرضا شاه امام جماعت می شود!!

در زیر عکسی از شاه مخلوع را مشاهده می‌کنید که در کتاب «دین‌داری و جهان‌داری» در اداره اوقاف‎ سابق چاپ شده است. البته مشخص نیست او امام جماعت شده یا در حال خواندن نماز تحیت در مسجد یا حرم خاصی است. (نماز تحیت نمازی دورکعتی و مستحب است که برای احترام به مسجد خوانده می‌شود.)

عکس نماز خواندن شاهنشاه عاری از مهر