عکس پدر و برادر آیت الله خامنه ای

آیت الله سید جواد خامنه ای پدر آیت الله خامنه ای در تیرماه ۱۳۶۵ درگذشت

عکس/ برادر بزرگتر آیت الله خامنه ای

سید محمد حسن خامنه ای برادر مقام معظم رهبری