عکس پدر و مادر گلشیفته فراهانی در زمان شاه

عکس: بهزاد فراهانی و فهیمه رحیم نیا / ۱۳۴۹ شمسی

بهزاد فراهانی و فهیمه رحیم نیا