عکس/ چهره ای ناجالب از کریم باقری!

کارشناسان معتقدند این عکس نشون دهنده شکلک درآوردن کریم باقری نیست بلکه اثبات این مسئله علمیه که زبون آدم به دماغش می رسه!

چهره شکلک کریم باقری