عکس کامران نجف زاده در دهه ۷۰

مازیار ناظمی در وبلاگ خود با انتشار عکسی از کامران نجف زاده نوشت:

کامران نجف زاده دوست و همکار عزیز، از جمله پرسپولیسهای یک آتشه ! است . امروز اتفاقی کار یکی از همکاران و دوستان را نگاه می کردیم ، عکسی هم از کامران آنجا بود به همراه یکی از اقطاب ( جمع قطب ) آبیها یعنی ناصر حجازی ، هیبت کامران در دهه هفتاد هم دیدنی است.


http://96.0.54.242/tab/pics2/20091207737121692.jpg