عکس/ کودکی علی و فرشید کریمی‌

در این عکس علی کریمی به همراه برادر و خواهرش در دوران کودکی نشان داده می شود.