عکس کوچک ترین مرد دنیا در نپال

 “چاندرا بهادر دانگی” پیرمرد ۷۲ ساله نپالی با قد ۵۶ سانتیمتر لقب کوچکترین مرد دنیا را از آن خود کرد.