عکس/ گاف جدید در المپبک لندن

هنوز از روزهای اغازین رقابتهای المپیک نگذشته است که سومین جنجال این رقابتها هم رخ داد. بعد از نمایش پرچم اشتباه کره شمالی حالا نوبت به نمایش اشتباه پرچم نیجریه رسید.
سوتی در المپیک