عکس: یادگاری احمدی نژاد بر روی دیوار ۳۰ بهمن

همایش نقش فناوری‌های نوین در ارتقای زندگی انسان – جزیره کیش

.

.