عکس ‌های باورنکردنی و جالب از چشم حیوانات

ایران مطلب : زیبایی در چشم بیننده است، اما شاید زیبایی
تنها در چشم باشد. مجله نشنال جئوگرافیک در شماره فوریه خود مجوعه عکسهای
زیبایی از نمای نزدیک چشم ‌های حیوانات مختلف، تدارک دیده است.این مجموعه
توسط اد یونگ عکاسی شده است. با نگاهی دقیق به چشم جانوران نه تنها از سیر
تکاملی آن‌‌ها آگاه می‌‌شویم، بلکه می‌‌توانیم نوع نگاه آن‌‌ها به جهان را نیز
درک کنیم.